Bygning: Brøndumsvej 4

Brøndumsvej 4, bygning 3, Frederikshavn
BBR-nummer:
813-173985-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
30
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
813-173985-3
Kommune:
Frederikshavn
Adresse:
Brøndumsvej 4 , 9990 Skagen
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
173985
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
30
Totalt bygningsareal:
30
Opførelsesår:
1850
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
225, SKAGEN BYGR
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
MUSEUM
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
86-04A,05A

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
31-03-2000

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Pyramidetag
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Skagen Museum
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Brøndumsvej 004-006
Objekt:
Atelierbygning (tørreovnshus)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap