Bygning: Høgdalvej 13

Høgdalvej 13, bygning 3, Silkeborg
BBR-nummer:
740-13956-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
2001
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
761
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
740-13956-3
Kommune:
Silkeborg
Adresse:
Høgdalvej 13 , 8632 Lemming
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
13956
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
761
Totalt bygningsareal:
761
Opførelsesår:
2001
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Fibercement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
3B, SERUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
lade
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
B17/19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
blændingsmurværk - granitsokkel
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
egnstypisk
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
god modvægt til stuehus
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
silotårn påbygget
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap