Bygning: Aalborg Gamle Rådhus

Gammeltorv 2, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-79408-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1762
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
584
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-79408-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Gammeltorv 2 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
79408
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
292
Totalt bygningsareal:
584
Opførelsesår:
1762
Ombygningsår:
2005
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
289, AALBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Aalborg Gamle Rådhus
Notat:
Fint enkelt barokhus opført 1757-62, formentlig ved bygmester Daniel Hopp. Huset har hentet inspiration fra det daværende Københavns rådhus. Huset danner med de øvrige huse i facaderækken en smuk og varieret afgrænsning .
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Offentlig service / undervisning

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr
Fotoarkiv:
A10-6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fin velproportioneret bygning
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere rådhus
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Danner fin væg på Gammeltorv
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nænsom restaurering
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Arkitektonisk og historisk værdifuldt
Registreringsdato:
23-02-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Inskriptioner; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Artefakter - Skulptur
Omgivelse:
Anlæg - Andet
Notat om omgivelser:
Ligger ud til pladsen Gl.torv

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Ålborg gamle Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Gammeltorv 002
Objekt:
Rådhusbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap