Bygning: Toldkammeret

Toldbod Plads 1, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-365184-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2854
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-365184-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Strandvejen 1 , 9000 Aalborg
Adresse:
Toldbod Plads 1 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
365184
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1427
Totalt bygningsareal:
2854
Opførelsesår:
1902
Ombygningsår:
2007
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1347A, AALBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Toldkammeret
Notat:
Et af arkitekt Hack Kampmanns karakterfulde huse, præget af et væld af hånd- værksmæssige og kunstneriske detaljer af høj værdi. Huset skæmmes dog af den meget uheldige beliggenhed ved nogle af byens meget trafikerede gader.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Toldkammer

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A9-3

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fint eksemp. på nationalroman. stil, fornem detaljering
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Toldkammer
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Forpladsen totalt ødelagt med trafikanlæg
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Fremstår som bygget, originale malerier på facaden
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Slidt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Historisk og arkitektonisk værdifuldt hus
Registreringsdato:
19-02-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads
Omgivelse:
Anlæg - Havnekaj

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Distriktstoldkammeret
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Østerågade 029
Objekt:
Toldkammerbygning (trefløjet) med udhuse
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap