Bygning: Håndværkerhuset

Kattesundet 20, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-499466-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1550
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
677
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-499466-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Kattesundet 20 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
499466
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
275
Totalt bygningsareal:
677
Opførelsesår:
1550
Ombygningsår:
1994
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
29C, AALBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Håndværkerhuset
Notat:
Meget fin og velrestaureret renæssance handelsgård
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A10-19

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Fin renæssancegård
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Købmandsgård, klubhus
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Højner niveauet, tilpasser sig facaderækken
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nænsomt restaureret
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Arkitekturhistorisk og historisk værdifuldt
Registreringsdato:
23-02-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Stilart:
Renæssance
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Andet
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Kattesundet 020
Objekt:
Pakhuse (2 stk.), bygning, halvtagsbygning
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap