Bygning: Skovbakkevej 12

Skovbakkevej 12, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-274553-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
100
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-274553-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Skovbakkevej 12 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
274553
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
100
Totalt bygningsareal:
100
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12I, AALB LADEG, HASS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
B38-31

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
Ingen værdi
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Villaområde
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nye uheldige vinduer, dør, tag og træbeklædning
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Rimelig velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
21-04-1993

Kommunal bevaringsundersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
Uden arkitektonisk værdi. Under renovering år 2019.
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Villaområde
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Under renovering år 2019. Oppudset, vinduer samt tag skiftet.
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Jævn - Under ombygning
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
30-01-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap