Bygning: Ingridsvej 6A

Ingridsvej 6A, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-135790-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
70
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-135790-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Ingridsvej 6 A, 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
135790
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
70
Totalt bygningsareal:
70
Opførelsesår:
1935
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
6BI, AALB LADEG, HASS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
D23-12

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
7
Bevaringsmæssig vurdering:
Skalmuret, ombygget og grimt
Registreringsdato:
26-04-1993

Kommunal bevaringsundersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
8
Arkitektonisk vurdering:
Utraditionelt hus, beskedent, uharmoniske proportioner
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Roligt villaområde
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Meget ombygget, bl.a. skalmuret (registreret i år 2005) Fremstår som tidligere registreret, år 2005. Dog under ombygning.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Under ombygning
Bevaringsmæssig værdi:
8
Registreringsdato:
05-02-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap