Bygning: Strøybergsvej 48

Strøybergsvej 48, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-295259-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
158
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-295259-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Strøybergsvej 48 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
295259
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
158
Totalt bygningsareal:
158
Opførelsesår:
1912
Ombygningsår:
1999
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
7C, AALB LADEG, HASS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D24-26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Rolig stikvej
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Nyt tag, vinduer og dør, ser ret moderne ud
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Rimelig god
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
30-04-1993

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Nye vinduer; Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have

SAVE-undersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
Rodet stilart
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Rolig stikvej, udsigt mod kridtgraven
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Fremstår som registreret i år 2005
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Jævn / mindre god
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
28-01-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap