Bygning: Hotel Phønix

Vesterbro 77, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-335935-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 1
Opførelsesår:
1770
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
8951
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-335935-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Vesterbro 77 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
335935
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
1720
Totalt bygningsareal:
8951
Opførelsesår:
1770
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
77, AALBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Hotel Phønix
Notat:
Fra det oprindelige barokhus, bør den gamle udskårne port fremhæves
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C4-03

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Oprindeligt fint barokhus, men uheldige tilbygninger
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Opført af Brigader Halling (mindeplade)
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Ligger flot for enden af Algade, ude af V.bros skala
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Nyligt istandsat
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Hårdt ombygget hus af historisk værdi
Registreringsdato:
29-07-2009

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsport; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist; Småkviste
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Barok; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet; Fladbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Brigadér Hallings Gård
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vesterbro 77
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap