Bygning: Klostermarken 5

Klostermarken 5, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-159320-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1898
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
99
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-159320-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Klostermarken 5 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
159320
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
99
Totalt bygningsareal:
99
Opførelsesår:
1898
Ombygningsår:
1937
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1277A, AALBORG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B19-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Beskedent, uheldig tilbygning/garage og udhæng over dør
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Villa-område, uensartet arkitektur
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Fremstår meget original som følge af ombygn./restaurer.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
08-03-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Småbygninger - Garage, vognremise

SAVE-undersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Almindeligt
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Villaområde med uensartet arkitektur
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Fremstår meget uoriginal som følge af ombygn. (plastvinduer, sprutpuds, nyere tegltag)
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
05-02-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap