Bygning: Bakkevænget 7

Bakkevænget 7, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-14659-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
6
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-14659-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Bakkevænget 7 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
14659
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
6
Totalt bygningsareal:
6
Opførelsesår:
1935
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
17P, AALB LADEG, HASS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B41-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Beskeden villa skæmmet af fornyelser
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Villaområde
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nyt tag og vinduer, uoriginal farve / behandling af mur
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
26-04-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer

Kommunal bevaringsundersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Villaområde
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Til-/ombygget år 2013, herunder nyere port
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
29-01-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap