Bygning: Duebrødrevej 11

Duebrødrevej 11, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-47859-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1926
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
162
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-47859-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Duebrødrevej 11 , 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
47859
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
162
Totalt bygningsareal:
162
Opførelsesår:
1926
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
79FH, AALBORG MARKJORD
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B29-29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Rodet og 'forbygget', dårlige proportioner
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Villa område, grusbelagt vej
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer, ny udestur, nyt vindfang
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
30-03-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue; Balkon, altan
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have

Kommunal bevaringsundersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Rodet og forbygget, lidt uheldige proportioner
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Villaområde, grusbelagt vej
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nyere vinduer, nyt vindfang, tilbygning (1938) og udestue (1938) Fremstår som registreret i år 2005.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
05-02-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap