Bygning: Clementshus

Clementsvej 7, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-259031-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
358
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-259031-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Clementsvej 7 , 9000 Aalborg
Adresse:
Clementsvej 7 B, 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
259031
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
358
Totalt bygningsareal:
358
Opførelsesår:
1913
Ombygningsår:
2008
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
9AT, AALB LADEG, HASS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Clementshus
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D22-36

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Rolig villavej, Hasseris villaby
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Nyt tag, vinduer og dør
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Rimelig god
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
22-04-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Andet
Dør/Port:
Ny dør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

SAVE-undersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Rolig villavej, Hasseris Villaby, tilbagetrukket
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Til-/ombygget i år 2009, herunder udskiftning af tag samt tilføjelse af kviste på 1. sal, samt nedlagt mur omkring bebyggelsen.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
29-01-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap