Bygning: Skovbakkevej 16A

Skovbakkevej 16A, bygning 1, Aalborg
BBR-nummer:
851-274596-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1909
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
391
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
851-274596-1
Kommune:
Aalborg
Adresse:
Skovbakkevej 16 A, 9000 Aalborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
274596
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
196
Totalt bygningsareal:
391
Opførelsesår:
1909
Ombygningsår:
1989
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
12V, AALB LADEG, HASS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B38-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Frisk, modig fornyelse af hus m. italienske aner
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Villaområde
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Hovedform bevaret ellers totalt fornyet, flere tilbygn.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
21-04-1993

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter; Beboelsestårn, trappetårn; Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Pyramidetag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Have

Kommunal bevaringsundersøgelse

Notat:
13. Bygning uden klassificering af stilart
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
Skæmmet af ombygninger og stilarter
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Villaområde, blandet miljø stilmæssigt
Originalitetsværdi:
7
Originalitetsvurdering:
Fremstår som tidligere registreret
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
30-01-2020
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap