Bygning: Brunbakkevej 3

Brunbakkevej 3, bygning 3, Silkeborg
BBR-nummer:
740-4743-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
100
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
740-4743-3
Kommune:
Silkeborg
Adresse:
Brunbakkevej 3 , 8600 Silkeborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
4743
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
100
Totalt bygningsareal:
100
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
23B, BALLE BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
stald
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B09/16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Kulturhistorisk værdi:
6
Kulturhistorisk vurdering:
let sløret
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
15-04-1999

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet; Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap