Bygning: Haubergsvej 1

Haubergsvej 1, bygning 21, Odense
BBR-nummer:
461-412394-21
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1920
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
953
Anvendelse:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-412394-21
Kommune:
Odense
Adresse:
Haubergsvej 1 , 5000 Odense C
Bygningsnummer:
21
Ejendomsnummer:
412394
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
593
Totalt bygningsareal:
953
Opførelsesår:
1920
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1626A, ODENSE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Thomas B. Thriges Kraftvarmeværk
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Buchwaldsgade 33
Objekt:
Kraftværk
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kraftværk

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
G18-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
OK PROPORTIONER - INDUSTRIBYGNING - FORSIMPLET.
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
ARK. : G. ÆGIDIUS.
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
ÆNDRINGER I GAVL - FORSIMPLENDE TAGDÆKNING + PORTE.
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
FORSØMT - REVNEDANNELSE.
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
29-07-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Halvtag/pulttag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap