Bygning: Lille Frigaard

Nybrovej 47, bygning 1, Bornholm
BBR-nummer:
400-27412-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1778
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
194
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-27412-1
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Nybrovej 47 , 3760 Gudhjem
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
27412
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
194
Totalt bygningsareal:
194
Opførelsesår:
1778
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
12A, ØSTERMARIE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Lille Frigaard
Notat:
Fredet bygningskompleks. Bygningerne i hele komplekset har fået maksimal kultur og miljøværdi pga. det indre gårdmiljø med velbevaret gårdkone og oprindelige længer, der giver hele anlægget en særlig atmosfære tidligere tiders livs.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Fint proportioneret anlæg.
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nyt tag, tilbygget hodda, og kanap mod have.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Som samlet anlæg.

Bygningskonstruktion

Stilart:
Nationalromantik

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Husmandssted
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Have

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Lille Frigård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Nybrovej 047
Objekt:
Stuehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap