Bygning: Fru Petersens cafe

Almindingensvej 31, bygning 1, Bornholm
BBR-nummer:
400-2762-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
421
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-2762-1
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Almindingensvej 31 , 3751 Østermarie
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
2762
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
421
Totalt bygningsareal:
421
Opførelsesår:
1908
Ombygningsår:
1975
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
211EQ, ØSTERMARIE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Anvendelsesændring:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Fru Petersens cafe
Notat:
Formentlig tegnet af Mathias Bidstrup
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Restaurant
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Symmetrisk opbygget, overdådig udsmukning.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Håndværksmæssige fine detaljer.
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Bemærkelsesværdig fra landevejen.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Velux. Orig. vinduer og døre.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Stilart:
Historicisme

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Småbygninger - Garage, vognremise
Omgivelse:
Anlæg - Parkeringsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur
Notat om omgivelser:
Garagen har bdv. i stil med hovedhuset.
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap