Bygning: Melstedvej 25

Melstedvej 25, bygning 2, Bornholm
BBR-nummer:
400-24707-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1867
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-24707-2
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Melstedvej 25 , 3760 Gudhjem
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
24707
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
72
Opførelsesår:
1867
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
7A, ØSTERLARS
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1870

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Melstedgård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Melstedvej 025
Objekt:
Udhus (del af vestlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Indrettet til museumsbutik. Bindingsværk delvist ommuret. Revideret årstal 1870 oplyst af forvalter.
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Længe på gårdsplads.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Fine proportioner på oprindelige facader.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Samlet anlæg.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Samlet anlæg.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Ny facader, træværk, tilbygning.
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Samlet anlæg.

Bygningskonstruktion

Stilart:
Nationalromantik

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Artefakter - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap