Bygning: Bagergade 12

Bagergade 12, bygning 1, Bornholm
BBR-nummer:
400-210373-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1813
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
187
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-210373-1
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Bagergade 12 , 3700 Rønne
Adresse:
Bagergade 12 A, 3700 Rønne
Adresse:
Bagergade 12 B, 3700 Rønne
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
210373
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
187
Totalt bygningsareal:
187
Opførelsesår:
1813
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
229A, RØNNE BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Købmand Rønnes Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bagergade 12
Objekt:
Den nordlige del af forhuset
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap