Bygning: Lille Madsegade 32

Lille Madsegade 32, bygning 3, Bornholm
BBR-nummer:
400-185352-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
303
Anvendelse:
Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-185352-3
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Lille Madsegade 32 , 3700 Rønne
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
185352
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
303
Totalt bygningsareal:
303
Opførelsesår:
1911
Ombygningsår:
1945
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1360, RØNNE BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Rønne Badeanstalt
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Lille Madsegade 32
Objekt:
Badeanstalt
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Elværk

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap