Bygning: Østerlars præstegård

Gudhjemvej 28, bygning 3, Bornholm
BBR-nummer:
400-12326-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
410
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-12326-3
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Gudhjemvej 28 , 3760 Gudhjem
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
12326
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
410
Totalt bygningsareal:
410
Opførelsesår:
1912
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
3A, ØSTERLARS
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1862
Præcisionsgrad:
+/- 50 år

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Østerlars præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Længe mod nord
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård

Administrative oplysninger

Ændring:
Oplysninger skal ændres, ukorrekte i bbr

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Flot regelmæssigt bdv.
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Del af flot gårdmiljø.
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
En del nyt træ/ murværk , holdt i opr. stil.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Nyrestaureret.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Pga. miljø.

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Stilart:
Nationalromantik

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Notat om omgivelser:
To gamle kastanietræer på gårdsplads.

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Østerlars Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Gudhjemvej 028
Objekt:
Staldlænge (nordlænge)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap