Bygning: Storegade 15A

Storegade 15A, bygning 1, Bornholm
BBR-nummer:
400-206309-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
514
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-206309-1
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Storegade 15 A, 3700 Rønne
Adresse:
Storegade 15 B, 3700 Rønne
Adresse:
Storegade 15 C, 3700 Rønne
Adresse:
Storegade 15 D, 3700 Rønne
Adresse:
Storegade 15 E, 3700 Rønne
Adresse:
Storegade 15 F, 3700 Rønne
Adresse:
Raadhusstræde 4 , 3700 Rønne
Adresse:
Raadhusstræde 6 , 3700 Rønne
Adresse:
Raadhusstræde 8 , 3700 Rønne
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
206309
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
514
Totalt bygningsareal:
514
Opførelsesår:
1700
Ombygningsår:
1991
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1021A, RØNNE BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Johnsens Gård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Storegade 015 A-F
Objekt:
Beboelseslænger (trelænget anlæg)
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap