Bygning: Storegade 36

Storegade 36, bygning 1, Bornholm
BBR-nummer:
400-5406635-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1875
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
546
Anvendelse:
(UDFASES) Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-5406635-1
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Storegade 36 , 3700 Rønne
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
5406635
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
546
Totalt bygningsareal:
546
BBR-fredningsstatus:
Som 1, men med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens §15
Opførelsesår:
1875
Ombygningsår:
1999
Anvendelse:
(UDFASES) Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
895A, Rønne Bygrunde
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Amtsmandsboligen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Storegade 036
Objekt:
Forhuset og de to sidehuse
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap