Bygning: Sankt Mortens Gade 29

Sankt Mortens Gade 29, bygning 1, Bornholm
BBR-nummer:
400-196303-1
Fredningsstatus:
Ingen fredningsstatus
Opførelsesår:
1923
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
926
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
400-196303-1
Kommune:
Bornholm
Adresse:
Sankt Mortens Gade 29 , 3700 Rønne
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
196303
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
463
Totalt bygningsareal:
926
Opførelsesår:
1923
Ombygningsår:
1978
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
683, RØNNE BYGR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap