Bygning: Fasanvej 4

Fasanvej 4, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-117856-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1924
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
72
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-117856-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Fasanvej 4 , 5230 Odense M
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
117856
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
72
Totalt bygningsareal:
72
Opførelsesår:
1924
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
4OK, HUNDERUP
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a61-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ark. H.P. Rasmussen (murermester)
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
14-02-1996

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap