Bygning: Vejruplundvej 20

Vejruplundvej 20, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-426859-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1917
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
173
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-426859-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Vejruplundvej 20 , 5491 Blommenslyst
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
426859
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
173
Totalt bygningsareal:
173
Opførelsesår:
1917
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1A, VEJRUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
F42-18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
velprop. stuehus
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt ukendt
Miljømæssig værdi:
6
Miljømæssig vurdering:
del af anlæg - uhomogent
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
udsk. i husets stil
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
22-10-2010

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg
Notat om omgivelser:
40-41
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap