Bygning: Hestehavevej 2

Hestehavevej 2, bygning 1, Silkeborg
BBR-nummer:
740-4756-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 0
Opførelsesår:
1906
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
104
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
740-4756-1
Kommune:
Silkeborg
Adresse:
Hestehavevej 2 , 8600 Silkeborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
4756
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
104
Totalt bygningsareal:
104
Opførelsesår:
1906
Ombygningsår:
1997
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
9E, BALLE BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
beboelse
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Bevaringsmæssig vurdering:
pudset, nyt tag - nyt hus
Registreringsdato:
19-04-1999
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap