Bygning: Åsum Bygade 15

Åsum Bygade 15, bygning 2, Odense
BBR-nummer:
461-51820-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1866
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
750
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-51820-2
Kommune:
Odense
Adresse:
Åsum Bygade 15 , 5240 Odense NØ
Adresse:
Åsum Bygade 15 B, 5240 Odense NØ
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
51820
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
750
Totalt bygningsareal:
750
Opførelsesår:
1866
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
12A, ÅSUM BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Brejngård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Åsum Bygade 15
Objekt:
Avlslænger med østlig udløberfløj
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Land- / skovbrug

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B46-28

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
meget smukke længer, skæmmes af nyt tag
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
alder. Arkitekt: Ukendt
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
nyt tag
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
12-05-2009

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Revledør; Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling; Andet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Artefakter - Pumpe

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap