Bygning: Bangs Boder 29

Bangs Boder 29, bygning 2, Odense
BBR-nummer:
461-151124-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1805
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
82
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-151124-2
Kommune:
Odense
Adresse:
Bangs Boder 29 , 5000 Odense C
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
151124
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
82
Totalt bygningsareal:
82
Opførelsesår:
1805
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1345, ODENSE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Notat:
BYGGEREIT AF MINDE. I 1929. ARK: UKENDT
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
BYHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
E56-29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
VANDSKURET OG GULKALKET TRADITIONELT BYHUS MED FRONTK.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
OPRIND. LEJEBOLIG, OPR.8 FAG MEN DE 5 FAG FALDT MED +
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
NABO TIL H.C.ANDERSENS MUSEUM
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
GOD
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
16-09-1996

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap