Bygning: Margrethevej 11

Margrethevej 11, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-250750-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
115
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-250750-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Margrethevej 11 , 5000 Odense C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
250750
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
115
Totalt bygningsareal:
115
Opførelsesår:
1907
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
26AX, MARIENLUND HGD.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
F53-2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
6
Arkitektonisk vurdering:
Villa med præg af byhus
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Arkitekt ukendt
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Vol. del af facadeforløb
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Vol. bevaret, men forsimplende ændringer
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
6
Registreringsdato:
28-10-2010

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Småbygninger
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap