Bygning: Dalumvej 105

Dalumvej 105, bygning 3, Odense
BBR-nummer:
461-75401-3
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1200
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
370
Anvendelse:
Døgninstitution

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-75401-3
Kommune:
Odense
Adresse:
Dalumvej 105 , 5250 Odense SV
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
75401
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
185
Totalt bygningsareal:
370
Opførelsesår:
1200
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1B, KRISTIANSDAL HGD
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A50-6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
PUDS SKJULER HUSETS ALDER.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
DALUM KLOSTER.: ARK.: UKENDT.
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
NYE VINDUER PÅ HAVESIDEN,NYE DØRE,VELUX,MINUS SKORSTEN.
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
30-10-1995

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Døgninstitution
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Park, skov

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Christiansdal, Dalum Kloster
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Dalumvej 105
Objekt:
Nordfløj
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap