Bygning: Vejrmøllevej 18

Vejrmøllevej 18, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-426557-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1875
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
85
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-426557-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Vejrmøllevej 18 , 5491 Blommenslyst
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
426557
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
85
Totalt bygningsareal:
85
Opførelsesår:
1875
Ombygningsår:
1983
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
6I, TROELSE BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
F43-13

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
alm. hus sterilt modernis.
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt ukendt
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
del husklynge
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
ændr. facaderytme - skæm. udestue sterilt puds/udtryk
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
19-10-2010

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Sålbænk
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Mindre bebyggelsesklynge/enklave
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap