Bygning: Fasanvej 24B

Fasanvej 24B, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-118089-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1915
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
150
Anvendelse:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-118089-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Fasanvej 24 B, 5230 Odense M
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
118089
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
75
Totalt bygningsareal:
150
Opførelsesår:
1915
Ombygningsår:
1985
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
4PO, HUNDERUP
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a61-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ark. ukendt
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
14-02-1996

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Den ældre bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap