Bygning: Nørregade 36

Nørregade 36, bygning 1, Odense
BBR-nummer:
461-290558-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1679
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3304
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-290558-1
Kommune:
Odense
Adresse:
Nørregade 36 , 5000 Odense C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
290558
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
1601
Totalt bygningsareal:
3304
Opførelsesår:
1679
Ombygningsår:
1979
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1238A, ODENSE BYGRUNDE
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Odense Slot
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Nørregade 036-038
Objekt:
Slotsfløje (4 stk.), kirkefløj, tilbygning
Antal bygninger:
6
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap