Bygning: Vejruplundvej 2

Vejruplundvej 2, bygning 4, Odense
BBR-nummer:
461-426832-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
180
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-426832-4
Kommune:
Odense
Adresse:
Vejruplundvej 2 , 5491 Blommenslyst
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
426832
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
180
Totalt bygningsareal:
180
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2A, VEJRUP BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
F42-15+16

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Arkitektonisk vurdering:
ordinær type udlænge
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt ukendt
Miljømæssig værdi:
6
Miljømæssig vurdering:
del af anlæg
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
helhedsindtryk bev.
Tilstandsværdi:
7
Tilstandsvurdering:
forfaldent - saneringsmodent
Bevaringsmæssig værdi:
7
Registreringsdato:
22-10-2010
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap