Bygning: Hollufgårds Allé 6

Hollufgårds Allé 6, bygning 2, Odense
BBR-nummer:
461-692516-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
276
Anvendelse:
Anden bygning til helårsbeboelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
461-692516-2
Kommune:
Odense
Adresse:
Hollufgårds Allé 6 , 5220 Odense SØ
Adresse:
Hollufgårds Allé 8 , 5220 Odense SØ
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
692516
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
138
Totalt bygningsareal:
276
Opførelsesår:
1877
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1S, HOLLUFGÅRD HGD.
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Sidefløjen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Hollufgårds Allé 8 (tidl. Hestehaven 201)
Objekt:
Sidefløjen
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Omgivelser: +stengærde, +26=belægning/fortov, +44=park/skov, 45=vandløb/kanal, +27=borner, +32=skulptur Tidl. skemanr.: 4141
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D96-7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Smuk, velproportioneret bygning
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Ark. ukendt, del af herregårdsanlæg
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Del af stort anlæg
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Udskiftning i husets stil
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Yderst velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
15-06-2009

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Andet; Veranda, udestue
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Herregård
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Notat om omgivelser:
48=mark/eng, +43=allé, +25= +
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap