Bygning: Dybensgade 19

Dybensgade 19, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-392503-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1874
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
213
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-392503-1
Kommune:
København
Adresse:
Dybensgade 19 , 1071 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
392503
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
87
Totalt bygningsareal:
213
Opførelsesår:
1874
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
188, ØSTER KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1799

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Dybensgade 019
Objekt:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a17-3

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
26-06-1995
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap