Bygning: Købmagergade 53

Købmagergade 53, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-328996-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1809
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1000
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-328996-1
Kommune:
København
Adresse:
Købmagergade 53 , 1150 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
328996
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
200
Totalt bygningsareal:
1000
Opførelsesår:
1809
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
77, KLÆDEBO KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e20-29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Nye vinduer
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye vinduer i butiksfacaden
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
25-07-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap