Bygning: Damstien 7A

Damstien 7A, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-97293-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1917
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
93
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-97293-1
Kommune:
København
Adresse:
Damstien 7 A, 2720 Vanløse
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
97293
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
93
Totalt bygningsareal:
93
Opførelsesår:
1917
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1R, VANLØSE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Enfam. hus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C10-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Lidt bastant BB, tung bygn.krop,velprop. vinduessætning
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Lidt markant mod vejen
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Velux, nyere skorsten
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
15-07-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Småbygninger - Garage, vognremise
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Allé
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap