Bygning: Willemoesgade 68

Willemoesgade 68, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-643247-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1905
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
684
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-643247-1
Kommune:
København
Adresse:
Willemoesgade 68 , 2100 København Ø
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
643247
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
510
Totalt bygningsareal:
684
Opførelsesår:
1905
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
3264, UDENBYS KLÆDEBO
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
KIRKE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
310-3

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Ark.Thorvald Jørgensen Fin rolig kirke i røde sten,ikke
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
særlig dominerende eller imponerende,men nydelig
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Præstebolig,menighedshus og kirke danner et fint hele
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
revner ellers velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
fint indpasset i lokalarkitekturen og miljøet
Registreringsdato:
30-10-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Tårn, spir, tagrytter
Oprindelig funktion:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Andet
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart; Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Inskriptioner
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur med portal, låge
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap