Bygning: Vimmelskaftet 28

Vimmelskaftet 28, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-306933-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3689
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-306933-1
Kommune:
København
Adresse:
Klosterstræde 1 , 1157 København K
Adresse:
Vimmelskaftet 28 , 1161 København K
Adresse:
Vimmelskaftet 30 , 1161 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
306933
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
980
Totalt bygningsareal:
3689
Opførelsesår:
1912
Ombygningsår:
1931
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
171, FRIMANDS KVARTER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1913

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
e21-8-9-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
08-08-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Andet
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Andet
Stilart:
Anden stilart; Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Diverse pladebeklædninger

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap