Bygning: Leifsgade 3

Leifsgade 3, bygning 5, København
BBR-nummer:
101-112594-5
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
4675
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-112594-5
Kommune:
København
Adresse:
Leifsgade 3 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 37 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 39 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 41 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 43 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 45 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 47 , 2300 København S
Adresse:
Egilsgade 49 , 2300 København S
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
112594
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
935
Totalt bygningsareal:
4675
Opførelsesår:
1911
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
58, AMAGERBROS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEBOLIGBEBYGGELSE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
351-30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Flot karakterfuld ejendom præget af gavlkviste og karn.
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Danner helhed med omkringstående
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Andet
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap