Bygning: Puggaardsgade 3

Puggaardsgade 3, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-446123-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1905
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2988
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-446123-1
Kommune:
København
Adresse:
Puggaardsgade 3 , 1573 København V
Adresse:
Puggaardsgade 5 , 1573 København V
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
446123
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
5
Bebygget areal:
586
Totalt bygningsareal:
2988
Opførelsesår:
1905
Ombygningsår:
1951
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
287, VESTERVOLD KVT.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a11-13-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
pæn velprop.ejendom m.sjove detaljer
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
22-06-1995

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap; Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Præfabrikerede elementer
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Sålbænk; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap