Bygning: Amager Boulevard 80

Amager Boulevard 80, bygning 31, København
BBR-nummer:
101-16226-31
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 2
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
866
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-16226-31
Kommune:
København
Adresse:
Amager Boulevard 80 , 2300 København S
Bygningsnummer:
31
Ejendomsnummer:
16226
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
302
Totalt bygningsareal:
866
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
11, EKSERCERPLADSEN
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
KONTORBYGNING
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
379-23

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
fine detaljer/udsmykn.
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
15-06-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Oprindelig funktion:
Anden bygning til produktion
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Inskriptioner
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Industriområde
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap