Bygning: Bispebjerg hospital

Bispebjerg Bakke 23, bygning 10, København
BBR-nummer:
101-89223-10
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Amtskommune
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
756
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-89223-10
Kommune:
København
Adresse:
Bispebjerg Bakke 23 , 2400 København NV
Bygningsnummer:
10
Ejendomsnummer:
89223
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
756
Totalt bygningsareal:
756
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
244, UTTERSLEV
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Amtskommune

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Bispebjerg hospital
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
kapel og patologisk inst
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
164/6+7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
ark.M.Nyrop,omgivende colonade,synligt opdelt i funktio
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
placeret i oprindeligt anlægs sydakse
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
igangværende ombygn på patologisk,kapel originalt
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
13-03-1991

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Porticus, søjlebåret forhal; Trappe
Oprindelig funktion:
Bygning til hospital mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Trægesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes); Andet
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Halvtag/pulttag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Inskriptioner
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Park, skov

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Kapel og patologisk institut
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Bispebjerg Bakke 23
Objekt:
Kapel
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Hospital
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap