Bygning: maskincentral

Pasteursvej 7, bygning 82, København
BBR-nummer:
101-19118-82
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1924
Ejerforhold:
Ikke indberettet
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3521
Anvendelse:
El-/gas-/vand-/varmeværk mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-19118-82
Kommune:
København
Adresse:
Pasteursvej 7 , 1799 København V
Bygningsnummer:
82
Ejendomsnummer:
19118
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
4
Bebygget areal:
2083
Totalt bygningsareal:
3521
Opførelsesår:
1924
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
20R, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Ikke indberettet

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
maskincentral
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
SAMMENBYGGET HUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
76/22+24+25

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
ark.C. Harild, velproportioneret, flot, neoklassicistis
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
har store vinduer til maskiner, fin sammenhæng
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
17-12-2010

Bygningskonstruktion

Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Andet
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Klassicisme; Anden stilart
Tagkonstruktion:
Andet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Kraftværket
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Pasteursvej 7
Objekt:
Kraftværk
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bryggeri
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap