Bygning: Vagttårn

Ny Carlsberg Vej 105, bygning 46, København
BBR-nummer:
101-346200-46
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
38
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-346200-46
Kommune:
København
Adresse:
Ny Carlsberg Vej 105 , 1799 København V
Bygningsnummer:
46
Ejendomsnummer:
346200
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
19
Totalt bygningsareal:
38
Opførelsesår:
1890
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Andet materiale
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2154, VALBY
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Vagttårn
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ENKELT HUS/TÅRN
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
98/18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
rigt detaljeret
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
landmark ses langt ned af Pile Alle
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
meget fin dør og detaljer i puds/sandsten
Bevaringsmæssig værdi:
2

Bygningskonstruktion

Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Andet
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Inskriptioner; Vindues-, dør- eller portindfatning
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100
Objekt:
Vagttårnet
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Bygningskonstruktion

Nuværende funktion:
Transport- og garageanlæg

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap