Bygning: Løvholmen 2

Løvholmen 2, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-361748-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1920
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
34
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-361748-1
Kommune:
København
Adresse:
Løvholmen 2 , 2720 Vanløse
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
361748
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
34
Totalt bygningsareal:
34
Opførelsesår:
1920
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
683, VANLØSE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Enfam. hus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B03-32

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
BB, smukt prop., skæmm. tung tilbygn.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
ren bedre byggeskik
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
nyere tilbygn.
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
lettere forsømt
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
17-06-1994

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Teglsten
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Mansardtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby - Forstadskvarter (blandet bebyggelse)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Bygningsværker - Stakit med portal, låge
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap