Bygning: Strandgade 44B

Strandgade 44B, bygning 1, København
BBR-nummer:
101-536572-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1700
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
3558
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
101-536572-1
Kommune:
København
Adresse:
Strandgade 44 B, 1401 København K
Adresse:
Strandgade 44 C, 1401 København K
Adresse:
Strandgade 44 D, 1401 København K
Adresse:
Strandgade 44 E, 1401 København K
Adresse:
Strandgade 44 F, 1401 København K
Adresse:
Strandgade 44 G, 1401 København K
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
536572
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
1186
Totalt bygningsareal:
3558
Opførelsesår:
1700
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
36, CHRISTIANSHAVNS
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1625
Præcisionsgrad:
+/- 5 år

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
etagehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
d10-29

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
29-06-1995

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Irgens Gård, Den gamle Artillerikaserne
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Strandgade 044 B, Bådsmandsstræde og Wildersgade
Objekt:
Forhuse (3 stk.), sidehus og pakhus
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap